Χρήσιμα τηλέφωνα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας - Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου22713 52609Μονομάχου Κωνσταντίνου 35-37, Χίος
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων22713 50508Μονομάχου Κωνσταντίνου 35-37, Χίος
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων22713 52318Μονομάχου Κωνσταντίνου 35-37, Χίος
Διεύθυνση Ανάπτυξης22713 52301
22713 52312
Μονομάχου Κωνσταντίνου 35-37, Χίος
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας22713 50521Μονομάχου Κωνσταντίνου 35-37, Χίος
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής22713 53328Μονομάχου Κωνσταντίνου 35-37, Χίος
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών2271352403Μονομάχου Κωνσταντίνου 35-37, Χίος
ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου22713 50830Δημοκρατίας 6, Χίος
Πολεοδομία - Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Χίου2271351600
2271351631
2271351632
Οινοπίωνος 1, Χιος
Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης22713 51629
22713 51625
22713 51627
Οινοπίωνος 1, Χίος
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου22713 51602
22713 51623
22713 51613
Οινοπίωνος 1, Χίος
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων22713 53100
22713 53115
22713 53117
Βενιζέλου 75, Χίος
Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας2271353116
2271353131
Βενιζέλου 75, Χίος
ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τμήμα Τροχαίας Χίου22714 40568Πολεμίδη 1, Χίος
ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Λιμενικό Ταμείο Χίου22710 22770Νεωρείων 2, Χίος
ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου22710 44444Αεροπόρου Ροδανάκη 18, Χίος
ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου22710 44238
22710 44738
22710 44650
Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος Κάστρο
ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΟΥ Χίου2271 352134Μιχαήλ Λιβανού 66
ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πρωτοδικείο Χίου22710 23601Παράσχου 3-1, Χίος
ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Επιμελητήριο Χίου22710 44330Φιλίππου Αργέντη 8, Χίος